SPRAWDZIANY KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

1. Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty służy uzyskaniu informacji na temat kompetencji uczniów kończących klasę III w zakresie: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki tego sprawdzianu, po zestawieniu z wynikami sprawdzianu po klasie 6, mogą pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów.

Bazę arkuszy sprawdzianu z lat 2009-2015 znajdziesz TUTAJ.

 

2. OBUT - Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty. Badanie przygotowuje Instytut Badań Edukacyjnych; ma ono pokazać mocne i słabe strony uczniów z języka polskiego i matematyki oraz pomóc nauczycielom lepiej planować pracę z uczniami.

Zestawy zadań z poprzednich lat znajdziesz TUTAJ.

Administrator: SP 12 Studzionka